• usługi i szkolenia BHP szkolenia wstępne, okresowe
 • ocena ryzyka zawodowego
 • kontrola warunków pracy
 • dokumentacja powypadkowa
 • instrukcje stanowiskowe
 • nadzór BHP i PPOŻ.
 • dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

 

 • doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej
 • zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, apteczki i inne)
 • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, zakazy i wystąpienia,
 • inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych, jak i innych służb kontrolnych
 • inne zadania służby BHP